Osteochondritis dissecans

Osteochondritis dissecans (OS-tee-o-kon-DRY-DIS TIS-uh-Kanz) jest wspólnym stan, w którym kości pod chrząstką wspólnego umiera z powodu braku dopływu krwi. Ten kości i chrząstki może wówczas spaść, powodując ból i może utrudnić wspólny projekt.

Osteochondritis dissecans występuje najczęściej u dzieci i młodzieży. Może powodować objawy albo po urazie stawu lub po kilku miesiącach działalności, w szczególności działalność o dużym wpływie takich jak skakanie i bieganie, które wpływa na spoinę. Warunkiem występuje najczęściej w kolanie, ale występuje również w łokciach, kostkach i innych stawów.

Lekarze etap martwicy osteochondroza zależności od wielkości uszkodzenia, czy ten fragment jest częściowo lub całkowicie oderwany i czy fragment pozostaje na swoim miejscu. Jeśli poluzować kawałek chrząstki i kości pozostaje w miejscu, może być kilka lub żadnych objawów. Dla małych dzieci, których kości wciąż się rozwija, szkoda mogła leczyć się sama.

Operacja może być konieczne, jeśli fragment pochodzi luźna i wpada między ruchomymi częściami swojego stawu lub jeśli masz uporczywy ból.