neuropatia, wrodzona hypomyelination

importan; Możliwe jest, że tytuł główny neuropatia raportu Wrodzona Hypomyelination nie jest nazwą oczekiwano. Proszę sprawdzić synonimy wyszczególniania znaleźć alternatywną nazwę (y) i podziału (y) zaburzenie objętym niniejszym raportem.

Wrodzona hypomyelination neuropatia (CHN) to zaburzenie neurologiczne, obecny przy porodzie. Główne objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu, osłabienie mięśni i brak koordynacji, słabe napięcie mięśni (hipotonia noworodków), brak odruchów (arefleksja), trudności w chodzeniu (ataksja) i / lub z upośledzeniem zdolności do odczuwania lub przenieść część ciała.

March of Dimes wad wrodzonych Foundatio; 1275 Mamaroneck Avenu; White Plains, Nowy Jork 1060; Tel: (914) 997-448; Fax: (914) 997-476; Tel: (888) 663-463; E-mail: Askus @ marchofdime; Internet: http: //www.marchofdime; Choroby autoimmunologiczne związane Association, Inc; 22100 Gratiot Ave; Eastpointe, MI 4802; Tel: (586) 776-390; Fax: (586) 776-390; Tel: (800) 598-466; E-mail: aarda @ Aard; Internet: http: //www.aarda; NIH / Narodowego Instytutu Chorób Neurologicznych i strok; Pocztowa Box 580; Bethesda, MD 2082; Tel: (301) 496-575; Fax: (301) 402-218; Tel: (800) 352-942; TDD (301), 468-598; Internet: http://www.ninds.nih.gov; Genetyczne i rzadkich chorób (GARD) Informacje Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tel: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tel: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internet: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD; Autoimmunizacji Communit; E-mail: moderator @ autoimmunitycommunit; Internet: http: //www.autoimmunitycommunity

Jest to streszczenie raportu Organizacji Narodowej Rzadkich Chorób (Nord). Kopia pełnego raportu można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej NORD dla zarejestrowanych użytkowników. Kompletny raport zawiera dodatkowe informacje, w tym objawy, przyczyny, poszkodowanej ludności, zaburzeń pokrewnych, standardowych i terapii badanych (jeśli jest dostępny), a wszelkie odniesienia z literatury medycznej. Dla pełnej wersji tego tematu, przejdź do www.rarediseases i kliknij Rare Diseases Database pod “Informacje Rare Disease”.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie jest przeznaczony do celów diagnostycznych. Jest tylko w celach informacyjnych. NORD zaleca, aby osoby dotknięte zasięgnąć porady lub rady swoich osobistych lekarzy.

Możliwe jest, że tytuł tego tematu nie jest nazwą, którą wybrałeś. Proszę sprawdzić synonimy wystawianie znaleźć alternatywną nazwę (-y) i dalszy podział Disorder (y) objętym niniejszym sprawozdaniem

Pozycja ta choroba jest na podstawie dostępnych informacji medycznych do daty na końcu tego tematu. Ponieważ zasoby NORD są ograniczone, nie jest możliwe, aby zachować każdy wpis w Rare Diseases Database całkowicie aktualne i dokładne. Proszę skontaktować się z agencjami wymienionych w sekcji Zasoby dla najbardziej aktualne informacje na temat tej choroby.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i pomoc na temat rzadkich zaburzeń, proszę skontaktować się z Narodową Organizację rzadkimi zaburzeniami w P.O. Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, strona internetowa www.rarediseases lub e-mail sierotą @ rarediseases

Ostatnia aktualizacja: 8/8/200; Copyright 1990, 2005, 2007 National Organization dla Rare Disorders, Inc.

 z Organizacji Narodowej rzadkimi zaburzeniami

Wrodzona Dysmyelinating Neuropath; Wrodzona Hypomyelinating Polyneuropath; Wrodzona Hypomyelinatio; Wrodzona Hypomyelination (Cebula), Polyneuropath; Wrodzona Hypomyelination Neuropath; Wrodzona Neuropatia spowodowana Hypomyelinatio; Hypomyelination Neuropath; CH; CMT4; Charcot-Marie-Tooth typu 4E

Żaden