Leczenie raka jamy nosowo-gardłowej (pdqто): leczenie [] -stage informacje na raka nosogardzieli

Systemy postoju są zaawansowania klinicznego i opierają się na najlepszym możliwym oszacowanie zakresu choroby przed leczeniem. [1, 2] Ocena pierwotnego nowotworu na podstawie inspekcji i dotykowe i światłowodowego ocenę endoskopową. Nowotwór musi być potwierdzone histologicznie, a inne dane uzyskane w wyniku biopsji patologiczne mogą być zawarte. Ocena funkcji nerwów czaszkowych, jest szczególnie odpowiedni dla nowotworów nosogardzieli. Odpowiednie obszary węzłowe odwadniające są badane poprzez staranne badania palpacyjnego i oceny radiologicznej. Zagardłowe węzły chłonne pierwszy rzut odwodnienia. [3, 4] Dane z badań diagnostycznych obrazowania może być wykorzystane w realizacji. Rezonans magnetyczny zawiera dodatkowe informacje tomografia komputerowa skanowania w ocenie inwazji podstawy czaszki i rozprzestrzeniania śródczaszkowego. [5] skany pozytonowej tomografii emisyjnej w połączeniu z CT są pomocne w planowaniu leczenia radiacyjnego dla docelowej wytyczenia guza pierwotnego, pomocy w wykrywaniu przerzutowych zajęcia węzłów chłonnych i przerzutów, takich jak płuca lub przerzutów kostnych u pacjentów z zaawansowanym rakiem nosogardła. [6]

Definicje TNM

Wspólny Komitet nad Rakiem (AJCC) został wyznaczony przez inscenizację klasyfikacji TNM raka jamy nosowo-gardłowej do zdefiniowania. [7]