Leczenie nerwiaka (pdqто): leczenie [] 4S LECZENIA etap neuroblastoma

Wielu pacjentów z neuroblastoma etap 4S nie wymagają leczenia. Jednakże, guzy z niekorzystną biologii lub pacjentów, którzy są symptomatyczne stosownie do zmieniających się powiększenie wątroby i narządów kompromisu są w grupie podwyższonego ryzyka śmierci i są traktowane z małej dawce lub umiarkowane dawki chemioterapii. Osiem procent do 10% z tych pacjentów będzie musiała MYCN amplifikacji i są traktowane z protokołów wysokiego ryzyka. [1] (Patrz leczeniu wysokiego ryzyka sekcji neuroblastoma tego podsumowania, aby uzyskać więcej informacji na temat leczenia 4S stadium wysokiego ryzyka nerwiak).

Możliwości leczenia neuroblastoma Stage 4S

Nie ma standardowego podejścia do leczenia stadium 4S neuroblastoma.

Możliwości leczenia dla etapu 4S neuroblastoma zawierać następujące

Resekcji nowotworu pierwotnego, nie wiąże się z lepszym wynikiem. [2, 3, 4] Rzadko niemowlęta z masywnymi 4S wątroby nerwiaka rozwija się marskość z chemoterapii i / lub radioterapii, który jest stosowany w celu zwalczania choroby i może korzystać z przeszczepieniu wątroby [5].