Inne nazwy nadciśnieniem płucnym

Grupa 1 tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH), który występuje bez znanej przyczyny często nazywany jest podstawowym PAH lub idiopatyczne (id-ee-o-PATH-ICK) PAH.

Grupa 1 PAH, który występuje o znanej przyczynie często zwanego Associated PAH. Na przykład, PAH, która występuje u osoby, która ma twardziny można nazwać “PAH występujące w powiązaniu z twardziną” lub po prostu “twardziny związane z PAH.

Grupy 2-5 nadciśnienie płucne (PH), czasami nazywane są wtórne PH.

Komunikat dotyczący dyrektora