chłoniak, co nieziarniczego dzieje

W chłoniaka nieziarniczego (NHL), białych krwinek zwanych limfocytami dzielić i rozwijać się bez celu lub kontrolą. Nieprawidłowe limfocyty są zwykle zarówno komórek B, limfocytów T lub komórek. Ale w większości przypadków NHL wiąże limfocyty B-komórkowych.

NHL mogą być sklasyfikowane jako

W miarę upływu czasu, komórki chłoniaka może zastąpić normalne komórki w szpiku kostnym. Wyniki niewydolnością szpiku kości w niezdolnością do wytwarzania krwinek czerwonych, które przenoszą tlen, białych krwinek, które zwalczają infekcje i płytki, które zatrzymują krwawienie.

Długoterminowe przeżycie zależy od rodzaju chłoniaka nieziarniczego i stadium choroby, gdy zostanie rozpoznane. O 80 na 100 osób z rozpoznaniem chłoniaka nieziarniczego żyją 1 rok po choroba jest zdiagnozowana. Liczba ta spada do około 67 na 100 w ciągu 5 lat, a 57 z 100 na 10 lat. 1

Wolno rosnące chłoniaków, które rozprzestrzeniają się powoli i powodują niewiele objawów. Mogą to być również nazywane chłoniaki powolne lub niskiej jakości chłoniaki; Szybko rosnące chłoniaki, które rozprzestrzeniają się szybko i powodują poważne objawy. Mogą to być również nazywane chłoniaki agresywne i mogą być sklasyfikowane jako pośrednim stopniu złośliwości lub wysokiej klasy.